Skip to main content

Almindelige forretnings- og lejebetingelser

§1 Almindelige forretnings- og lejebetingelser
Den lejeaftale du indgår gennem Schleibrücken Immobilien GmbH som formidler, er indgået mellem dig som lejer og feriehusets/ ferielejlighedens ejer som udlejer (ifølge § 675 BGB). Nærværende lejebetingelser er gældende for den lejeaftale, der med Schleibrücken Immobilien GmbH som formidler er indgået mellem ejer af feriehuset/ lejligheden og lejer. Schleibrücken Immobilien GmbH fungerer som formidler for udlejeren, på ejernes regning, og er således alene ansvarlig som sådan. Udlejeren er alene ansvarlig for at opfylde sine udlejningspligter. Udlejningen af de feriehuse/ lejligheder som Schleibrücken Immobilien GmbH formidler sker altid på følgende nedenstående betingelser, der udgør aftalegrundlaget mellem ejer af feriehuset/ lejligheden og lejer. De ydelser, som er omfattet af lejeaftalen fremgår udelukkende af husbeskrivelsen og prislisten. Udlejerne forbeholder sig retten til ændringer.

§ 2 Lejebevis / Ankomst og afrejse
Du kan bestille et sommerhus/ en lejlighed mundtligt, via telefon eller skriftligt. Ved afgivelse af din bestilling afgiver du (lejeren) et bindende tilbud til Schleibrücken Immobilien GmbH om at indgå en aftale om leje af det af dig udvalgte feriehus/ lejlighed. Du kan booke feriehuset/ lejligheden via posten, e-mail, telefon eller fax. Formidleren bekræfter din bookning med et lejebevis, som bliver sendt, alt efter hvor hurtigt det skal gå, til dig via post, fax eller e-mail. Et bookningsprogram opdaterer løbende, om feriehusene/ lejlighederne er ledige eller ej. Alligevel er det muligt, at flere booker den samme bolig samtidig, derfor er bookningen først gyldig, når du har fået et lejebevis af formidleren. Lejebeviset kan både være et reservationsbevis, en lejekontrakt eller en regning. Formidleren handler for udlejeren. Når du har spørgsmål til lejebeviset, eller stemmer den ikke overens med din bookning, så skal du kontakte formidleren med det samme. Det er altid antallet af overnatningerne, som bliver beregnet. Prisen ændres ikke ved en sen ankomst. Feriehuset/ lejligheden er til rådighed fra indflytningsdagen kl. 16.00 til udflytningsdagen kl. 10.00.

§ 3 Mindestaufenthalt
Es gelten die veröffentlichten Mindestaufenthalte in den unterschiedlichen Saisonen.

§ 4 Lejeaftale
1. Generelt
En indgået kontrakt omfatter den beskrevne ferieboligen med alt inventar, tilbehør samt grund som opgivet i husbeskrivelsen. Den lejede feriebolig må ikke bebos af flere personer end det normerede. Lejeren forpligter sig til at holde boligen og boliginventaret i orden. Såfremt der ved ankomsten konstateres mangler ved den lejede feriebolig, forpligter lejer sig til omgående at meddele dette til husets/ lejlighedens formidler. Større skader, som er opstået mens udlejningen, skal lejeren sætte i stand. Hvis formidleren konstaterer ødelæggelser efter afrejsen, skal lejeren betale reparationen via regning. Man skal efterlade huset rent og pænt før afrejse. Dertil hører at feje, vaske op, tørre af og stille tingene på plads.

2. Betaling
Indenfor de første 7 dage efter bookningen skal du overføre 10%, mindst 30,00€, af det fastlagde lejebeløb på bankkontoen, som er nævnt i lejebeviset. De øvrige 90% skal være overført mindst 30 dage inden ankomsten. Såfremt rettidig indbetaling af 1. og 2. rate ikke sker, kan udlejeren annullere lejebeviset og kræve en erstatning på 30,00€. Undtagelser er spontane bookninger, hvor der mellem bookningen og ankomsten ligger mindre 30 dage. I dette tilfælde kan du betale lejebeløbet direkte mens kontorets åbningstider hos Schleibrücken Immobilien GmbH, Eckernförder Str. 1, 24376 Kappeln, online eller overføre pengene på bankkontoen. Ved spontane bokninger skal du sende et bevis om overførelsen af pengene til udlejeren. I og for sig gælder retningslinjerne af de enkelte formidler og /eller onlineportaler.

§ 5 Lejers afbestilling af lejeaftalen
a. Før feriehusopholdets begyndelse kan lejeren til enhver tid afbestille lejeaftalen. Afbestillingen er først gældende, når den er formidleren i hænde. Lige meget hvilken personlig årsag afbestillingen har, så bliver følgende afbestillingsgebyrer opkrævet og dækker udlejerens omkostninger og erstatningskrav: 20 % af totallejen. Det anbefales derfor en afbestillingsforsikring.

b. Når lejeren fortryder lejekontrakten på ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse, beregnes 50,00€ gebyr. Derudover kan udlejeren kræve 80% af totallejen, hvis det ikke er muligt, at udleje boligen til samme tid og pris.

c. En tidligere afrejse fører ikke til en tilbagebetaling af en del af lejebeløbet.

d. Eventuelle små fejl og mangler ved ferieboligen, som skyldes lejeren (jf. § 3. a. und b), skal meddeles og bevises.

e. I og for sig gælder retningslinjerne af de enkelte formidler og /eller onlineportaler.

§ 6 Databeskyttelse
Dine personlige oplysninger bliver kun registreret og gemt for at kunne kommunikere med dig i relation til dit ferieforhold, og kun i den omfang, som loven tillader. Alle indsamlede data bliver kun blive brugt til at svare på bestillinger eller bearbejde din bookning. I nogle sjældne tilfælde, fx angående lejebeviset, kan det være nødvendigt at give dine data til en tredjepart. Udlejeren har ret til at informere dig om tilbud og aktioner via dine data. Lejeren kan opsige denne ret, hvilket so gæler fremover.

§ 7 Salvatorisk klausul
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende betingelser måtte være eller blive ugyldige eller uvirksomme, berører denne uvirksomhed / ugyldighed ikke de øvrige bestemmelsers virksomhed / gyldighed. Den uvirksomme / ugyldige bestemmelse bliver erstattet af en virksom / gyldig bestemmelse, som passer til det krævede økonomiske formål. Ugyldigheden af lejekontrakten berører ikke gyldigheden af formidlingskontrakten.

Stand 11 / 2015